“ฮุนได” แถลงการณ์ ยืนยันการดำเนินธุรกิจ ในประเทศไทย !!!

( 29-10-2023 ) “ฮุนได” แถลงการณ์ยืนยันการดำเนินธุรกิจ ของ บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จํากัด

-ตามทีได้มีการเผยแพร่ข่าว “แจ้งเลิกกิจการฮุนได มอเตอร์ ในไทย” ในช่วงวันที 27 ตุลาคม 2566 ทีผ่านมา บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จํากัด ขอเรียนชีแจงให้ทราบว่า ฮุนได ประเทศไทย ถูกเปลี่ยนมือให้กับบริษัทแม่จาก เกาหลีใต้ในชื่อบริษัท ฮุนได โมบิลิตี (ประเทศไทย) จํากัด (Hyundai Mobility Thailand) ตังแต่วันที 1 เมษายน 2566 เป็นต้น มา เพื่อประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการค้าส่งและปลีกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ อะไหล่ ส่วนประกอบ อุปกรณ์เสริม

-สําหรับรถยนต์ทุกประเภท ทําให้การเลิกกิจการของบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (HMTH) ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหลัก ของบริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จํากัดแต่อย่างใด โดยทางบริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จํากัด มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการดําเนินและขยายกิจการใน ประเทศไทย

-เพราะประเทศไทยถือเป็น เสาหลักที่สําคัญในกลยุทธ์อาเซี่ยนของฮุนได นําเสนอทั้งบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อ สรรค์สร้างอนาคตที่ยังยืน ตอกย้าคํามั่นสัญญาของเราในการมอบประสบการณ์ ที่ไม่เพียงแค่ความยอดเยี่ยม แต่ยังยกระดับทุก ความคาดหวังของลูกค้าชาวไทยให้สูงขึ้น พร้อมทั้งการมุ่งมั่นนําเสนอนวัตกรรมยานยนต์รุ่นใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความ ต้องการของลูกค้าและผู้ขับขี่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึงการสร้างประสบการณ์แก่ผู้ขับขี่ด้วยนวัตกรรมและโซลูชันแบบบูรณาการใหม่ ๆ ที่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยได้อย่างครบถ้วน และยังยืน

Previous Article

วันนี้ !!! เติมน้ำมันบางจาก รับโปรส่วนลดมูลค่า 100 บาท

Next Article

“สุขสวัสดิ์ แสงมรกต” แชมป์ ISUZU CUB คว้าชัยในศึก THAI FIGHT !!!

You might be interested in …

“อีซูซุ”สานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องโรงเรียนที่ 40

( 30-06-2022 ) “อีซูซุ”สานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องโรงเรียนที่ 40 ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดครบวงจรแก่โรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ #isuzuthailand -กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต”   ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล […]

“อีซูซุ” จับมือ กรมควบคุมมลพิษ และสภาอุตสาหกรรมฯ จัดโครงการลดฝุ่น PM 2.5

( 15-11-2023 ) “อีซูซุ” ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและสภาอุตสาหกรรมฯ จัดโครงการลดฝุ่น PM 2.5 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ชวนผู้ใช้รถเก่าเข้าศูนย์ ตรวจเช็กฟรีและรับส่วนลดสูงสุด 50%   -กลุ่มตรีเพชรโดย คุณวิชัย […]