ตลาดรถ!2024 ไตรมาสแรกเติบโตช้า ยอดขายรวม 1.6 แสนคัน ลดลง 24.6%

( 30-04-2024 ) ตลาดรถยนต์ไตรมาสแรกเติบโตช้า ยอดขายรวม 1.6 แสนคัน ลดลง 24.6% ชี้ภาคเศรษฐกิจรวมชะลอตัวต่อเนื่อง บวกการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินเข้มงวดเกิน!!!

-โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม ปี 2567 ด้วยยอดขาย 56,099 คัน ลดลง 29.8% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 22,342 คัน ลดลง 25.1% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 33,757 คัน ลดลง 32.6% และรถกระบะขนาด 1 ตัน มียอดขายที่ 19,648 คัน ลดลง 45.5%

-ชี้ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม 2567 มีปริมาณการขาย 56,099 คัน ลดลง 29.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งยอดขายที่ลดลง เป็นผลมาจากการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของภาคเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้กำลังซื้อยังคงจำกัด และควบคู่ไปกับความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ตลาดรถยนต์นั่ง มีอัตราการเติบโตลดลงที่ 25.1% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีอัตราการเติบโตลดลงที่ 32.6% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว  ในขณะเดียวกัน HEV มียอดขาย 12,689 คัน เพิ่มขึ้น 68.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ดันตลาด xEV เดือนมีนาคมเติบโตขึ้น 19.5% ในส่วนของ BEV ยอดขายเดือนมีนาคมอยู่ที่ 5,167 คัน เติบโตลดลง 25.6% และ PHEV ยอดขาย 897 คัน เติบโตลดลง 27.1%

-ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น เนื่องจากกระแสการท่องเที่ยวในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น จากช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศ และถือเป็นหนึ่งในปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวม และรวมถึงการเริ่มส่งมอบรถยนต์ใหม่ที่จองในงาน บางกอก มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 เป็นปัจจัยบวกและเริ่มส่งผลดีต่อตลาดรถยนต์

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2567

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 56,099 คัน ลดลง 8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า       21,582 คัน        ลดลง    16.1%  ส่วนแบ่งตลาด 38.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ            8,861  คัน        ลดลง    48.3 % ส่วนแบ่งตลาด 15.8%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า        8,219   คัน        ลดลง    19.3%  ส่วนแบ่งตลาด 14.7%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 22,342 คัน ลดลง 1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า       6,606  คัน        ลดลง    33.6%  ส่วนแบ่งตลาด 29.6%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า        4,869  คัน        ลดลง    31%     ส่วนแบ่งตลาด 21.8%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ       2,039  คัน        เพิ่มขึ้น  14%     ส่วนแบ่งตลาด  9.1%

 

3.ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 33,757 คัน ลดลง 6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า         14,976 คัน        ลดลง    5%       ส่วนแบ่งตลาด 44.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ              8,861 คัน         ลดลง    48.3%  ส่วนแบ่งตลาด 26.2%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า        3,350 คัน         เพิ่มขึ้น  7%       ส่วนแบ่งตลาด 9.9%

4.ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

ปริมาณการขาย  19,648 คัน ลดลง 45.5%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า         8,629 คัน          ลดลง    34.1%  ส่วนแบ่งตลาด 43.9%

อันดับที่ 2 อีซูซุ              7,865 คัน          ลดลง    50.4%  ส่วนแบ่งตลาด 40%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 1,744 คัน          ลดลง    57.2%  ส่วนแบ่งตลาด 8.9%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 3,436 คัน

โตโยต้า 1,262 คัน – อีซูซุ 1,160 คัน –ฟอร์ด 682 คัน –มิตซูบิชิ 298 คัน – นิสสัน 34 คัน

5.ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 16,212 คัน ลดลง 3%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า       7,367 คัน          ลดลง    31.5%  ส่วนแบ่งตลาด 45.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ              6,705 คัน          ลดลง    50.4%  ส่วนแบ่งตลาด 41.4%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 1,062 คัน          ลดลง    63.3%  ส่วนแบ่งตลาด  6.6%                                                      

 

สถิติการจำหน่ายรถยนต์เดือนมกราคม – มีนาคม 2567

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 163,756 คัน ลดลง6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า       58,810 คัน        ลดลง 21.7%     ส่วนแบ่งตลาด 35.9%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า        25,104 คัน        ลดลง    3.3%    ส่วนแบ่งตลาด 15.3%

อันดับที่ 3 อีซูซุ             24,444 คัน        ลดลง 48.2%     ส่วนแบ่งตลาด 14.9%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 65,615 คัน ลดลง 4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า       16,631 คัน        ลดลง 40.8%     ส่วนแบ่งตลาด 25.3%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า        14,198 คัน        ลดลง 20.2%     ส่วนแบ่งตลาด 21.6%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ        4,954 คัน        ลดลง 5.1%       ส่วนแบ่งตลาด 7.6%

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 98,141 คัน ลดลง 7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า       42,179 คัน        ลดลง 10.3%     ส่วนแบ่งตลาด 43%

อันดับที่ 2 อีซูซุ             24,444 คัน        ลดลง 48.2%     ส่วนแบ่งตลาด 24.9%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า          10,906 คัน        เพิ่มขึ้น 33.4%   ส่วนแบ่งตลาด 11.1%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

ปริมาณการขาย 56,425 คัน ลดลง 44.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า          25,248 คัน      ลดลง 35.7%     ส่วนแบ่งตลาด 44.7%

อันดับที่ 2 อีซูซุ             21,481 คัน      ลดลง 50.6%     ส่วนแบ่งตลาด 38.1%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด  5,931 คัน        ลดลง 46.3%     ส่วนแบ่งตลาด 10.5%

                                       *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 9,814 คัน

โตโยต้า 3,648 คัน – อีซูซุ 3,168 คัน – ฟอร์ด  2,139 คัน – มิตซูบิชิ 732 คัน – นิสสัน 127 คัน

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 46,611 คัน ลดลง 44%

อันดับที่ 1 โตโยต้า       21,600 คัน        ลดลง 33.6%     ส่วนแบ่งตลาด 46.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ             18,313 คัน        ลดลง 50.9%     ส่วนแบ่งตลาด 39.3%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด  3,792 คัน        ลดลง 49.3%     ส่วนแบ่งตลาด 8.1%    

***ภาพประกอบ KTC***

Previous Article

“เลกซัส” แนะนำ The New Lexus NX รุ่นปรับปรุงใหม่ 2024

Next Article

“GWM” เปิดตัว 4 รุ่นจาก 4 แบรนด์ “ปักกิ่ง ออโต้โชว์ 2024 ครั้งที่ 18”

You might be interested in …

“อีซูซุดีแมคซ์” คว้ารางวัลรถยนต์แห่งปี 2021 ประเภทรถปิกอัพ 4 ประตูยอดเยี่ยม

( 02-06-2021 ) “อีซูซุดีแมคซ์” คว้ารางวัลรถยนต์แห่งปี 2021 ประเภทรถปิกอัพ 4 ประตูยอดเยี่ยม จากสื่อดังในประเทศออสเตรเลีย drive.com.au สื่อออนไลน์ด้านรถยนต์ชื่อดังในประเทศออสเตรเลีย ตัดสินให้ “อีซูซุ ดีแมคซ์” […]

“มิตซูบิชิ” เปิดตัว มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ใหม่ !!!

( 28-09-2023 )   จัดเต็มไฟหน้า LED ดีไซน์สปอร์ต พร้อมระบบควบคุมเปิด-ปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติ ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ กระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติ พร้อมด้วยแผ่นกรองอากาศ PM 2.5 ในรุ่น GLS-LTD ราคา […]

“อีซูซุ” ระเบิดศึกเจ้าแห่งความเร็วในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “Isuzu One Make Race 2023”

( 28-03-2023 ) “อีซูซุ” ระเบิดศึกเจ้าแห่งความเร็วในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “Isuzu One Make Race 2023” -กลุ่มตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด […]