รีวิว วิจารณ์ ขับ TOYOTA VELOZ คุ้ม ไม่คุ้ม !!!! (LIVE) 15-03-2022 “คู่แข่งมอเตอริ่ง 28 ปี

คู่แข่งเรดิโอ รีรัน 23-08-2021

คู่แข่งเรดิโอ รีรัน 19-08-2021

เริ่มต้นออกอากาศครั้งแรกเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 2 มีนาคม 2537 โดยเป็นรายการวิทยุรายการแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในนามของ “คลื่นคู่แข่ง”ทางสถานี FM 101 MHz โดยตรวจสอบจากยอดสมาชิกที่มีผู้โทรศัพท์มาสมัครทั้งหมด 2,254 ราย ภายใน 1 เดือน

นอกจากนี้วิทยากรประจำรายการแต่ละท่านยังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ในเรื่องของเทคนิครถยนต์ และอุปกรณ์รถยนต์เป็นอย่างดี ประกอบกับทางกลุ่มผู้ฟัง FM 105.5 MHz (ปี 2539-2544) ได้ผลักดันให้จัดทำนิตยสาร CAR USER REPORT ราย 2 เดือนขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิก 20,000 คน จากกลุ่มผู้ใช้รถทั่วประเทศ และในปี 2546 ได้ย้ายมาที่ FM 97 ในช่วงเวลา 20.30-22.30 น. ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ให้กับวงการวิทยุด้านรถยนต์ เนื่องจากได้ริเริ่มถ่ายทอดสดนอกสถานที่ จัดงานพบปะกับกลุ่มผู้ฟังจำนวน 100-300 ท่าน/ครั้ง/เดือน อย่างเป็นกันเอง โดยได้ความไว้วางใจ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทรถยนต์ต่างๆ มากมาย

ออกอากาศครั้งแรกเมื่อเวลา 10.00 . ของวันที่ 2 มีนาคม 2537 โดยเป็นรายการวิทยุรายการแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในนามของคลื่นคู่แข่งทางสถานี FM 101 MHz